Registračné pokladnice - predaj, servis


AMIKOL, s.r.o.

Vranovská 6, 851 01 Bratislava


Telefón: 02/63536762, 0903478162

Email: amikoleu@gmail.com


Otvorené v pracovných dňoch:

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00